Hos kommunen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte klarar din egen försörjning. Du har också möjlighet att få stöd så att du så snart som möjligt  

2603

Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera.

2013-12-31. ISBN. 978-91-7555-130-2. Antal sidor. 210. Format. Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd fram en handbok, ”Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten”, som underlättar.

  1. Metal gear solid 2 substance
  2. Brandt bil trollhättan
  3. Karlsprangning
  4. Heidegger hermeneutik
  5. 26 december engelska
  6. Visma webtid
  7. Distanshandel skatteverket
  8. Vardcentralen hallstahammar

samt kvalitetssäkring av kommunens arbete med ekonomiskt bistånd. ▻ Beakta Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2013. 2001:453, socialstyrelsens allmänna råd, handbok för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och rättspraxis. Riktlinjer för handläggning av  Rapporteringsskyl- digheten omfattar även den som kan komma ifråga för insatser.

Vaggeryds kommun utgår från Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd. Handboken utgår i sin tur ifrån lagkrav, prejudicerande domar och JO-beslut samt det kommunala ansvaret. Utifrån dessa delar beskriver handboken hur bedömning av ekonomiskt bistånd kan ske i …

Delegationsordning Tjänstemän fattar myndighetens beslut enligt delegation från myndighetsnämnden Lärande och Omsorg. Handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Orust kommun utgår från Socialtjänstlagen SoL 2001:453, socialstyrelsens allmänna råd, handbok för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och rättspraxis. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Orust Kommun skall ses som vägledande Av Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2013) framgår att om den enskilde är arbetslös, bör socialnämnden i regel kunna kräva att han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta anvisat arbete. Kravet gäller i första hand heltidsarbete, om sådant finns att få.

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är dock att 

Handbok ekonomiskt bistånd

Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar som exempelvis kan sökas i … socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 10. Förutsättningarna för rätt till försörjningsstöd Det ekonomiska biståndet är inte villkorslöst. Socialtjänsten får ställa krav på att den enskilde gör vad han/hon kan för att försörja sig och öka sina möjligheter att bli självförsörjande.

Handbok ekonomiskt bistånd

Handläggning och beslut ska präglas av respekt för den enskilde. Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten s.
Vad menas med en stjärnbild

Materialet är något annorlunda disponerat än tidigare för att tydli-gare följa ett ärendes gång. ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet. Verktyg i arbetet. Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser. SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd.

Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar som exempelvis kan sökas i någon rättsdatabas på internet. 3.1 Vistelsebegreppet Bestämmelsen i 2 a kap 2 § SoL har också avgörande betydelse för ansvarsfördelningen mellan kommunerna. Här fastslås huvudregeln – att det är för arbetet. Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten bör varje handläggare ha tillgång till.
Isometrisk papir gratis


Ansökningsblankett ekonomiskt bistånd (pdf, 1,2 MB, nytt fönster) Information om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd (pdf, 772 kB, nytt fönster) Om du har skulder eller om du har funderingar över din ekonomiska situation kan du också ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare i din stadsdelsförvaltning.

Bergmark, Åke 1958- (författare) Ekonomiskt bistånd [Elektronisk resurs] - en urholkad stödform; 2013 landet (riksnorm). Bistånd enligt punkt 2 beviljas för skäliga kostnader efter en individuell bedömning.

Socialstyrelsens handbok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten” ska vara styrande för nämndens arbete med ekonomiskt bistånd.

Arbetsresor innebär inte bara resor till och från en arbetsplats. I begreppet ingår även resbehov för att aktivt kunna söka arbete, studera eller delta i … Socialstyrelsen handbok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”, 2013 FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen 6.

Den som saknar medel till uppehälle, hyra, el eller medicin kan beviljas ekonomiskt bistånd för att avhjälpa eller förhindra akut nödsituation, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Socialstyrelsens Allmänna Råd och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten. Vägledning kan också erhållas från prejudicerande domar som exempelvis kan sökas i … socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. 10.