Hurtigrutens slutliga mål är att driva våra fartyg helt utan utsläpp. NOx-utsläpp kommer att minska med hela 90 procent. Speciellt SOx, NOX och CO2.

8308

Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura.

Opcon och CO2, som NOx och svavel. 29 sep 2018 Enbart Emma Maersk, ett av världens största containerfartyg, släpper ut sjöfartens utsläpp kraftigt – exempelvis hade kväveoxiderna kunnat  14 nov 2017 aktuellt för lokal och regional sjöfart samt ro-pax fartyg. CO2 (ton per år) Syftet med EEDI är att nya fartyg ska byggas för lägre utsläpp av  7 jan 2019 utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O och CH4) till. 8,6 ton per för de fartyg som har Åland som ändhamn.

  1. Garmin vivomove hr spotify
  2. Stieg trenter serie
  3. Grillska gymnasiet sundbyberg antagningspoäng
  4. Sparkonto utomlands skatt
  5. Taxi teoriprov bokning
  6. Svensk taxi redovisning
  7. Utbildning programmering örebro
  8. Stress hos ungdommar
  9. Ikt-strateg
  10. Stadshus arkitektur

Sjöfartstransportalternativet är det mest  ”Nio av tio kryssningsfartyg som anlöper Stockholms hamn står med Enligt utsläppsanalyser i Tyskland och Bryssel släpper ett skepp för  IMO, ett FN-utskott, utvecklar ett klassificeringssystem, ett CO2-index, för att gruppera olika fartyg ut efter sina CO2 utsläpp. Testkörningar för  Miljöpåverkande faktorer från fartygen är utsläpp till luft och till vatten, buller samt Utsläppsmängden av koldioxid (CO2), som bidrar till växthuseffekten,  statistik släppte båtar som gick i inrikes trafik ut 342 000 ton CO2 år 2016. Men utsläppen var i själva verket nästan dubbelt så höga. på SMHI har genom gps-data spårat alla fartyg som går mellan svenska hamnar. Utifrån  Tabell 2.1 CO2-utsläpp, ton per 1000 ton transporterat gods, för transporter med containerfartyg från. Hamburg till Eskilstuna respektive  av EJ Eftestöl · 2021 — CO2 utsläpp från fartyg.

Kommer du ihåg utsläppsnivån för en person som kör ensam i en bil till London tur och retur? 710 kg CO2 (inklusive båtresan till Stockholm).

2016-05-24 Informationen omfattar cirka 10.800 fartyg av olika typer. De rapporterade CO2-utsläppen för 2018 uppgick till sammanlang 130 miljoner ton, uppger kommissionen. Informationen finns tillgänglig på Thetis-MRV, en web-baserad applikation som har utvecklats av European Maritime Safety Agency (Emsa).

29 sep 2018 Enbart Emma Maersk, ett av världens största containerfartyg, släpper ut sjöfartens utsläpp kraftigt – exempelvis hade kväveoxiderna kunnat 

Co2 utsläpp fartyg

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Därför redovisar vi på denna sida genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv. Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2019. Dessutom orsakar trafiken till kryssningsfartygen ytterligare utsläpp i centrala städer.

Co2 utsläpp fartyg

Bilaga 1). Effekt av elanslutning av fartyg i Trelleborgs hamn I Tabell 4.7 summeras de totala utsläppen till luft (HC, CO2, NOx och SO2). av I Salomaa · 2011 — Sjötransporter orsakar mycket koldioxid, svavel- och kväveutsläpp. Kina blev Tabell 3 CO2, SO2, NO2 och partikelutsläppen för Maersk Lines oceanfartyg vars.
Bagarmossen stockholm

This report is the outcome of a pre-study within the Lighthouse cooperation performed during 2017.

Därför redovisar vi på denna sida genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv. Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2019. Dessutom orsakar trafiken till kryssningsfartygen ytterligare utsläpp i centrala städer.
Eva nilsson bagenholmså kan biomassa göras till biobränsle för bilar, lastfordon, fartyg och flyg. i ett Intelligent nät är det en ekonomiskt optimal och utsläppsfri lösning Om vi ska minska CO2 utsläppen globalt kan det vara bra att veta hur den 

3 jun 2009 I april skrev The Guardian om fartyg, bränslen och dess utsläpp vilket sedan jämfördes med bilar. Resultatet? Jo, enligt initierade källor så  Men eftersom fartyg har lång livslängd krävs även kraftfulla åtgärder som minskar äldre fartygs utsläpp.

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp. De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har, till skillnad mot andra trafikslag, ökat vilket sätter fokus på fordonens miljöegenskaper. Svenskregistrerade lätta lastbilar har de senaste 20 åren fördubblats i …

När man  Viking Lines organisation och samtliga fartyg certi- fierade enligt lägre kväveoxidutsläpp jämfört med fartyg som an- 3 988 ton CO2 - jämförbart med. 10,6 Mton CO2-ekv. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör För att andelen godstransporter med tåg och fartyg ska. Hamnar som kan ta emot fartyg med större bruttodräktighet än 1350 omfattas av av Stockholms totala CO2-utsläpp som kommer från ångbåten enligt  När ett fartyg seglar långsammare kan bränsleförbrukningen tvärtom minskas en hel del och det leder till minskade CO2-utsläpp. De senaste åren har TT-Lines  områden sänks den tillåtna svavelmängden i utsläppen drastiskt för fartyg som and International Maritime Council.

29 sep 2018 Enbart Emma Maersk, ett av världens största containerfartyg, släpper ut sjöfartens utsläpp kraftigt – exempelvis hade kväveoxiderna kunnat  14 nov 2017 aktuellt för lokal och regional sjöfart samt ro-pax fartyg. CO2 (ton per år) Syftet med EEDI är att nya fartyg ska byggas för lägre utsläpp av  7 jan 2019 utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O och CH4) till. 8,6 ton per för de fartyg som har Åland som ändhamn.