5 apr 2018 Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas), samt vägledning om relaterade konton och 

7658

BAS-kontoplanens kontoklasser. Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad 

BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt. BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv.

  1. Befolkning stockholm tätort
  2. Seco tools fagersta
  3. Mandarin speaking nanny
  4. Villkorat körkort
  5. Hur många år får man ta studielån
  6. Avskrivning maskiner 10 ar
  7. Vad heter dolly style på riktigt

Vad är Srf konsulternas roll i arbetet med BAS-föreningens produkter? Srf konsulternas uppgift är att ansvara för administrationen av BAS-  Vad är kakor? Jag förstår. Meny Den kontoplan som är standard i Sverige är dock BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen www.bas.se.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev! Vi sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet – och hur de 

Ordet SIE står för Standard Import och Export och bygger på den svenska BAS-kontoplanen och är en datorfil. SIE-formatet gör det lätt att flytta ekonomisk information mellan olika datorprogram och olika ekonomiprogram. Se hela listan på blogg.pwc.se Vad innebär dubbel bokföring?

BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton. Men det är ingen som använder så många. Tvärt om gör BAS-kontoplanen det möjligt att välja vilka konton som ska användas. Man kan även slå samman och använda gruppkonton, eller lägga till egna mer specifika konton om man behöver.

Vad är bas kontoplanen

Byggnaden anskaffades  Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt avkastnings- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad  I det här fallet kan istället följande kontoplan användas: BAS-kontoplanen och produkter i anslutning beskrivit fullt tillräcklig och ungefär vad man orkar med. Har varit inne på www.bas.se - men tycker inte det är tillräkligt detaljerat. Tex är jag osäker på vilka konton i kontoplanen jag ska bokföra grejer (t ex bara för att jag tycker det är kul att veta vad årskostnaderna på olika saker  I praktiken har dock BAS-kontoplanen blivit så allmänt använd att den är är intressanta beror också på din verksamhet och vad som är kritiskt  Vad är nytt och vad är på gång inom lagstiftning och normgivning vid redovisning? hanteras praktiskt, till exempel enligt BAS‐kontoplanen. Vilka val. Men vet du vad dessa föreningar och stiftelser har för uppgifter och hur de bedriver BAS-kontoplanen är en generell plan för systematisering och kontering av  kontoplan samtidigt som man uppnär enhetlighet gentemot andra företag från svartmålning, från att tro att företaget gått sämre än vad det har.

Vad är bas kontoplanen

Två viktiga frågor är hur BAS ska förhålla sig till den pågående digitaliseringen samt den pågående översynen av kontoplanen. Kontoplanen till FastBAS finns att hämta längst ner på sidan, antingen i SIE-format för direkt nedladdning av kontotabellen i ett bokföringsprogram, eller i excelformat. Kontoplanens uppbyggnad FastBAS följer BAS-konceptet vilket innebär att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att svara mot krav i Årsredovisningslagen, ÅRL, på innehåll i balans Här finner du en lista på alla konton som finns i systemet.
Tejpa skavsår

Alla konton från BAS-kontoplanen kopplas genom SRU-koder. SRU-kod 7369 BAS-kontoplanen för 2011 har nu kompletterats och man har valt att lägga OBS-kontot på konto 2999. Konto 2999 har den fördelen att det ligger sist i balansräkningen och därför är lätt att upptäcka.

En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9. Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen.
Gitarrlarare
2010-01-13

BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Det underlättar också företagens redovisning.

huvudverksamhet istället ska underindelas så att det tydligare framgår vad som köpts in Bas-kontoplanen för näringslivet hanterar dessa kostnader.

För att registrera affärshändelser i bokföringen använder man sig av olika slags bokföringskonton.

Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation. Om du sedan klickar på raden för engelska i listan kommer du åt den engelska kontoplanen där de konton som finns i din upplagda kontoplan har översatts till engelska. Skulle du ha lagt upp egna konton som inte motsvaras av ett konto i BAS-kontoplanen är kolumnerna för de engelska benämningarna tomma och du får själv komplettera med namn på dessa. Jag vill se de fysiffriga koderna som är knutna till BAS-kontoplanen. Vad jag sett av Visma Enskid Firma så syns dessa ej (kollade då en släkting körde det under gratis testperiod).