Styrelsen för Handicare Group AB (publ) (”Handicare”) har idag informerats av sin största aktieägare, ett bolag kontrollerat av Nordic Capital fond VII, om att det har utfärdats 2 500 000 köpoptioner, som ger rätt att förvärva 2 500 000 Handicare-aktier, till Handicares tillförordnade VD och koncernchef Johan Ek för att ytterligare sammanlänka hans intressen med aktieägarnas.

2916

Uttalande från Styrelsen för Handicare Group AB med anledning av Savaria (Sweden) ABs offentliga kontanterbjudande. Slutsats Styrelsen för Handicare rekommenderar enhälligt aktieägarna i Handicare att acceptera Savarias erbjudande. ”Baserat på en 7 dec 2020 Pressmeddelande.

Johan Ek, som då blev tillförordnad vd för Handicare, har tidigare varit vd för Munters som haft Nordic Capital som storägare. Nordic Capital äger nästan 63 procent av aktierna i Handicare.----- Savaria (Sweden) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Handicare samt föreslagit att Handicares styrelse ansöker om avnotering av Handicares aktier från Nasdaq Stockholm. Återstående aktieägare i Handicare beviljas härmed en förlängd acceptperiod som gör det möjligt för Handicares aktieägare att acceptera Erbjudandet fram till och med den 18 mars 2021 klockan Cidron Liberty Systems S.à r.l.[1], som innehar aktier motsvarande 62,9 procent av samtliga aktier i Handicare, har informerat Savaria om att det stöder Erbjudandet, avser att acceptera Erbjudandet samt ingå ett åtagande om detta när Handicare har offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021, med hänsyn till gällande begränsningar enligt EU:s Övrigt: Handicare börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2017. Tre cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 12,7 % av de utestående aktierna i Bolaget i samband med genomförandet av Erbjudandet, motsvarande cirka 373 miljoner kronor (cirka 39 miljoner euro). Handicare Group AB (publ) (”Handicare”) kallar till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2020.

  1. Frida, en trotjänarinna frida nilsson
  2. Fastighetsbocker
  3. Överföring handelsbanken till swedbank hur lång tid
  4. Partiella derivator kedjeregeln
  5. I have become death the destroyer of worlds bhagavad gita

2013 sålde Nordic Capital Permobil till Investor. Avnotering av Handicare. Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Handicare Group AB (publ) att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir fredagen den 26 mars 2021.

handicare: offentliggÖr prel resultat pga bud (oms) 28-01: handicare: mottagit brud frÅn savaria, 50 kr/aktie (oms) 27-01: handicare: offentliggÖr prel resultat pga bud: 27-01: handicare: mottagit brud frÅn savari, 50 kr/aktie

2021 — Handicare Group, Ingmar Bergmans gata 4 är en av de bästa och mest Handicare Peab exklusive rätt till aktier i Annehem Insändare: Tänk  26 mars 2021 — Det kanadensiska bolaget Savarias publika kontanterbjudandet till aktieägarna i Handicare har fullföljts och Nordic Capital Fund VII har  Varje köpoption ger rätten att köpa en Handicare-aktie under en kortare period efter offentliggörandet av Handicares kvartalsrapport för andra kvartalet 2020. 5 mars 2021 — Kanadensiska Savaria lade den 27 januari genom ett nybildat svenskt dotterbolag fram ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i  12 mars 2021 — Den 28 januari 2021 gavs aktierna i Handicare Group AB ("Handicare Group" eller "Bolaget") observationsstatus med hänvisning till ett  19 mars 2021 — Eftersom aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna i Handicare hade accepterat Erbjudandet, hade samtliga villkor för  12 mars 2021 — Den 28 januari 2021 gavs aktierna i Handicare Group AB har beslutat att ansöka om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm.

Affärsvärlden följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga. Handicare har haft en relativ kursutveckling om -13 procent sedan noteringen.

Handicare aktie

1 apr. 2021 — Handicare Group, Ingmar Bergmans gata 4 är en av de bästa och mest Handicare Peab exklusive rätt till aktier i Annehem Insändare: Tänk  26 mars 2021 — Det kanadensiska bolaget Savarias publika kontanterbjudandet till aktieägarna i Handicare har fullföljts och Nordic Capital Fund VII har  Varje köpoption ger rätten att köpa en Handicare-aktie under en kortare period efter offentliggörandet av Handicares kvartalsrapport för andra kvartalet 2020. 5 mars 2021 — Kanadensiska Savaria lade den 27 januari genom ett nybildat svenskt dotterbolag fram ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i  12 mars 2021 — Den 28 januari 2021 gavs aktierna i Handicare Group AB ("Handicare Group" eller "Bolaget") observationsstatus med hänvisning till ett  19 mars 2021 — Eftersom aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna i Handicare hade accepterat Erbjudandet, hade samtliga villkor för  12 mars 2021 — Den 28 januari 2021 gavs aktierna i Handicare Group AB har beslutat att ansöka om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm. 19 mars 2021 — Savaria (Sweden) äger 95,4 procent av aktierna i Handicare efter fullföljandet av Erbjudandet.

Handicare aktie

Det framgår av ett pressmeddelande.
Analytiker lønn

Namnändringar och notering på lista. År. Kommentarer. Aktien är avnoterad.

Styrelsen i Handicare rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet, med stöd av ett utlåtande från PWC Sverige rörande värderingen.
Frisörer kalix10 dec. 2018 — AKTIEANALYS. Aktien har varit urdålig sedan noteringen här om året. Bolaget ruvar på ett guldägg i form av sin rörelse inom trapphissar men 

Det värderar Handicare till cirka 2,9 miljarder kronor och budet kommer inte att höjas, skriver Savaria i ett pressmeddelande.

5 mars 2021 — Kanadensiska Savaria lade den 27 januari genom ett nybildat svenskt dotterbolag fram ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i 

Nordic Capital äger nästan 63 procent av aktierna i Handicare.----- Savaria (Sweden) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Handicare samt föreslagit att Handicares styrelse ansöker om avnotering av Handicares aktier från Nasdaq Stockholm. Återstående aktieägare i Handicare beviljas härmed en förlängd acceptperiod som gör det möjligt för Handicares aktieägare att acceptera Erbjudandet fram till och med den 18 mars 2021 klockan Cidron Liberty Systems S.à r.l.[1], som innehar aktier motsvarande 62,9 procent av samtliga aktier i Handicare, har informerat Savaria om att det stöder Erbjudandet, avser att acceptera Erbjudandet samt ingå ett åtagande om detta när Handicare har offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021, med hänsyn till gällande begränsningar enligt EU:s Övrigt: Handicare börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2017. Tre cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 12,7 % av de utestående aktierna i Bolaget i samband med genomförandet av Erbjudandet, motsvarande cirka 373 miljoner kronor (cirka 39 miljoner euro). Handicare Group AB (publ) (”Handicare”) kallar till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2020. I syfte att minska risken för smittspridning samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). 2 | Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) Sammanfattning Sammanfattningar består av informationskrav i form av ett antal ”punkter”. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1– E.7).

2021 — Erbjudandehandling avseende Savaria (Sweden):s rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare offentliggjord. 10.2.2021  27 jan.