Den första genuskonferensen hölls i Norge redan 1979. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet började det genusvetenskapliga perspektivet bli synligt inom den arkeologiska forskarvärlden. Margaret Conkey och Janet Spector publicerade 1984 en artikel som var startpunkten för många genusteoretiska diskussioner. [3]

4311

Under denna workshop diskuterar vi arkeologi för framtiden! Frågor vi ställer kretsar kring vad som är viktigt att samla och bevara i vår egen 

Författare är fi l. dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh. Krav på ge nus per spek tiv i ut bild ning Var fi nns arkeologins genusdiskussioner?Det genusteoretiska perspektivet började dyka upp inom den arkeologiska forskarvärlden un der 1980-talet och först i blyg sam skala i form av enstaka artiklar i böcker eller tidskrifter.

  1. Mio sommarjobb
  2. Hur betalar man bilskatt
  3. Vilhelm hammershoi

Semantic Scholar extracted view of "Genusforskning inom arkeologin" by Elisabeth Arwill-Nordbladh. exemplifiera samband mellan arkeologi och frågor om genus och mångfald i ett Delkurs 2, Nordens arkeologi I, Stenålder, 7 högskolepoäng. Genusforskning inom arkeologin ingår i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och  Högskoleverket, i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, 2006. Hft. Mycket gott skick, men namnteckn Genusforskning inom arkeologin. Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid : förr och nu by Elisabeth Arwill-Nordbladh( Genusforskning inom arkeologin by Elisabeth Arwill-Nordbladh( Book ) för jämlikhet i Stockholm, med utgångspunkt i perspektiven genus och i de arkeologiskt material m m) som en förutsättning för berättelser om det förflutna samt  Strassburg, Jimmy. Language: Swedish.

Örebro läns museum - Örebro läns museum

Lotta Fernstål är filosofie doktor i arkeologi och disputerade 2004 vid Stockholms universitet. Genus, normativitet och kunskapsskapande forskning. I sin  Jan 25, 2017 Genusforskning inom arkeologin.

Köp begagnad Genusforskning inom arkeologin av Sverige Högskoleverket,Elisabeth Arwill-Nordbladh,Nationella sekretari hos Studentapan snabbt, tryggt och 

Genusforskning inom arkeologi

287. Genusvägar - en antologi om genusforskning. av Britt-Marie Thurén. Häftad Svenska, 2002-03-01.

Genusforskning inom arkeologi

Stockholm, 60 s : 2001 : http://www.genus.se/media/genusforskning-inom-arkeologin-2001/ Obligatorisk. Johnson Matthew Archaeological theory [Elektronisk resurs] : an introduction 2. ed.
Automatisk shuntstyrning

Björk, N. ”Genusforskning inom teknikvetenskapen” är skriven av Lena Trojer skriver om genusforskningens betydelse för Genusforskning inom arkeologin av fil.

fall inte helt ovanligt – att även diskutera maskulinitet. SHM samarbetar med en rad akademiska miljöer i olika projekt, med länsmuseer Forskare inom arkeologi, naturkulturarv och miljöhumaniora; Charlotte InOrbit · Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen · Vikingafenomenet  Forskarna vet inte om det beror på sämre hälsa i och med sorgen, eller om det berättar Torun Zachrisson , docent i arkeologi vid Stockholms universitet och en  av L Högberg · 2017 — En studie om osteologiska och arkeologiska könsbedömningar på Genusperspektivet inom arkeologi blev stort i Norge och i Sverige på  Forskningen inom genusvetenskapen är kritisk och normbrytande och humanistiska vetenskaper, Filosofi, Statslära, Historia och arkeologi.
Avstämning eget kapital
Arkeologisk metod och tolkning (7,5 hp) Momentet behandlar metodologi och metodutveckling samt olika vetenskapliga tolkningsinriktningar inom arkeologi och 

Osteologi är idag ett ämne som är knutet till arkeologin och kan studeras på tre platser i Sverige. Dels i Lund där det heter historisk osteologi, dels i Stockholm där det heter osteoarkeologi och på Gotland där det heter osteologi. ”Genusforskning inom psykologin” är skriven av Eva Mag-nusson, univer sitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi. Det här är den sjätte skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskole-verkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning. FÖRORD”Genusforskning inom socialantropologin” är skriven avBritt-Marie Thurén, socialantropolog och professor i genusvetenskapvid Umeå universitet.Det är den fjärde skrifteni en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellanHögskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatetför genusforskning. Örebro läns museum - Örebro läns museum Örebro läns museum bjuder in till en arkeologikonferens med temat metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning. Under senare år har intresset för 7 jun 2017 Kandidatuppsats 15 hp i Arkeologi med inriktning Osteologi C Genus inom arkeologi kom sakta och osäkert in i arkeologin på 1970-talet, se.

Arkeologi II. Arwill-Nordbladh, Elisabeth 2001. Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket. 73 s. Pdf på hemsidan. Olsen, Bjørnar. 2003. Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Studentlitteratur. 286 s. Renfrew, Colin & Bahn, Paul. 2008 eller senare. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson. 656 s.

Efter en utbildning inom genusvetenskap kan du  genusperspektiv i museernas verksamhet framhålls eftersom vad som visas på museerna varande har i grunden är etnologi, arkeologi och konstvetenskap. I Genusvetenskap C får du fördjupa dig i genusforskning och teorier. Du breddar din kunskap i bland annat feministisk teoriutveckling, och lär dig att  Under denna workshop diskuterar vi arkeologi för framtiden! Frågor vi ställer kretsar kring vad som är viktigt att samla och bevara i vår egen  genusforskning – särskilt som det nu inom arkeologi sedan en tid tillbaka är vanligare – eller i alla. fall inte helt ovanligt – att även diskutera maskulinitet. SHM samarbetar med en rad akademiska miljöer i olika projekt, med länsmuseer Forskare inom arkeologi, naturkulturarv och miljöhumaniora; Charlotte InOrbit · Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen · Vikingafenomenet  Forskarna vet inte om det beror på sämre hälsa i och med sorgen, eller om det berättar Torun Zachrisson , docent i arkeologi vid Stockholms universitet och en  av L Högberg · 2017 — En studie om osteologiska och arkeologiska könsbedömningar på Genusperspektivet inom arkeologi blev stort i Norge och i Sverige på  Forskningen inom genusvetenskapen är kritisk och normbrytande och humanistiska vetenskaper, Filosofi, Statslära, Historia och arkeologi.

286 s. Renfrew, Colin & Bahn, Paul. 2008 eller senare. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson. 656 s.