Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet, PV1111 Samhälle, arbete och organisation, 15 högskolepoäng (kärnkurs i 

6634

Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs inför just din tenta rekommenderar vi att du rådgör med läraren för kursen.

Antagna hösten 2019. Antagna hösten 2018. Antagna hösten 2017. Antagna hösten Kurser utan huvudområde: ARA100, Arbetsrätt I, 7,5 hp, G1N Valmöjligheter inom programmet Kurserna, Kvantitativ metod och Kvalitativ metod, är två valbara kurser och programmets studenter ska välja en av dessa, med platsgaranti. Därutöver ska 30 hp läsas och i programmets rekommenderade studiegång finns kurserna Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Att läsa fristående kurser i stället för ett program innebär valfrihet.

  1. Antal pulsslag per minut
  2. Eva nilsson bagenholm
  3. Barbara bergstrom ohio
  4. Pigment processing physico-chemical principles pdf

Blanketten fylls i direkt på webben i ett digitalt formulär. Personalvetarprogrammet ger honom en bred utbildning, men också möjlighet att senare nischa sig inom ett specifikt område Personalvetarprogrammet syftar till att utveckla studenternas förmåga att utifrån ett beteende- och samhällsvetenskapligt synsätt förstå olika perspektiv på personal- och arbetslivsfrågor. Efter genomgången Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola. Det finns många utländska universitet att välja mellan. Du får möjlighet att studera unika kurser som partneruniversiteten ger och du får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen. Det är även möjligt att åka som utbytesstudent en eller två terminer direkt efter avslutad utbildning.

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende.

Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans. Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07. Kursen Arbetsmiljörätt och rehabilitering (5 poäng) byts då ut mot Metod (7,5 högskolepoäng).

Högskolepedagogiska kurser . OBS! Merparten av de högskolepedagogiska kurserna söks inte från den här sidan, utan från respektive kurssida på PIL-enhetens webbplats.

Personalvetarprogrammet gu kurser

Vill du arbeta med Kurserna är särskilt anpassade, där till exempel arbetsrätten är speciellt inriktad mot den lagstiftning som handlar om arbetsmiljö, anställning och diskriminering. I företagsekonomi får du en grundkurs i ekonomistyrning med särskild inriktning mot personalekonomi. Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet.

Personalvetarprogrammet gu kurser

A Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp  Claudia Gillberg har erfarenhet av undervisning på följande kurser och program: omfattande undervisning på personalvetarprogrammet samt kursansvar.
Vad heter den ritning där alla ändringar är införda när ett bygge avslutats_

Därpå följer kursen Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp. Termin fyra läser den studerande kursen Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp som tillhör huvudområdet rättsvetenskap och kursen Genus, Mångfald och Organisation, 7,5 hp.

Att läsa fristående kurser i stället för ett program innebär valfrihet. Du kan själv kombinera ämnen efter intresse och profilera din egen utbildning som leder till en examen. En annan fördel med att läsa fristående kurser jämfört med ett program är att du kan känna dig för innan du bestämmer vilket ämne du vill ha som huvudområde i din examen.
Media kub
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, Heltid, Campus, SGPAH Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180 hp Utbildningen till personalvetare med fokus på arbetsliv och hälsa ger bred kompetens inom strategiska personal- och arbetslivsfrågor - såsom kompetensutveckling, kompetensförsörjning, karriärutveckling och personalekonomi.

ha examen från personalvetarprogrammet och jobba som HR- specialist https://utbildning.gu.se/program/program_detalj? https://www.kau. se/utbildning/program-och-kurser/program/SGPAR?occasion=69672 Det här är ett program för dig som arbetar som personalvetare, lärare, utbildare, Övriga kurser behandlar strategier för personalutveckling, pedagogiskt ledarskap för Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. uf. en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera Utbildningen utgörs av åtta kurser, sociologi med inriktning mot arbetsliv A, organisation och Respondent G - 26 år, terminer 5, arbetat deltid 4 ter Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet, Innehåll Utbildningsprogrammet omfattar 16 kurser. Utbildningsplan Dnr G 2018/512 HANDELSHÖGSKOLAN Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng  Företagsekonomi för personalvetare, 6 hp: kan du antingen läsa ett helt utbildningsprogram eller så kan du sätta ihop din egen examen med fristående kurser. Då jag inte ser ut att komma in på Personalvetare på GU och inte känner för Jag tänker därför läsa på distans från olika lärosäten med kurser.

Den motsvarar ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk. För att få ut det mesta av kursen rekommenderar vi att du studerar tillsammans med andra i 

Personalvetarprogrammet Huvudområdet personalvetenskap erbjuder såväl bredd i beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv och djup i den uttalade HR-inriktningen. Utbildningen är flervetenskaplig och bygger på ett samarbete mellan fem akademiska ämnen – sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi. Personalvetarprogrammet är det naturliga utbildningsvalet för dig som är intresserad av arbete med personal- och organisationsfrågor. Det är en bred beteende- och samhällsvetenskaplig utbildning som förbereder dig för ett spännande och kvalificerat personalarbete inom såväl näringsliv som offentl 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07. Kursen innebär att studenterna tillämpar sina kunskaper på verkliga problem.

Fristående kurser.