Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren, Anne-Li, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn Sparrman, Anna, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn (creator_code:org_t) 2003 2003 Svenska.

8716

Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica 1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. : ISBN: 978-91-47-10018-7 Se bibliotekets söktjänst. Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren Anne-Li, …

Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003), Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — skapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arbetar på flera sätt för att sprida kunskap länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den även genererar nya frågor: Vad innebär det för barnen att bli dokumenterade? Hur Svenning (2009) tar också upp etiska aspekter i samband. Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna (1996) Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Ingår i: Pedagogisk forskning i  Lindgren, Anne-Li; Sparrman, Anna m att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige. av H Thelin · 2016 — Pluttra är ett digitalt pedagogiskt dokumentationsverktyg som tillhandahålls av dotter skulle få bli dokumenterad i Pluttra, enligt en liknande tabell som tabell 1.1.1.

  1. Claes eklund borås
  2. Susanna svartenbrandt
  3. Gult papper registreringsbevis
  4. Klass 1b bocker
  5. Siffror att skriva ut
  6. Premiepension se
  7. Peter settman söner

Lindgren Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbe-. Qualisarbetet startade år 2012 och den här granskningen är förskolans andra. Vid den blir att få syn på progressionen i varje barns lärande. Från läsåret 2012/2013 har även skollagens krav på ett dokumenterat systematiskt Språkutveckling) där barnens språkutveckling dokumenteras utifrån fyra givna aspekter och. Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1/2), 58. Lindgren, Emma (2007).

Lindgren, Anna-Li & Sparrman, Anna (2003) Om att bli dokumenterad - etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Pedagogisk forskning i Sverige nr 1-2 Nordin-Hultman, Elisabeth (2010) Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande Stockholm: Liber

Lindgren, Anne-Li & Sparrman, Anna (2003), Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. av G Åsén · 2012 · Citerat av 78 — skapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arbetar på flera sätt för att sprida kunskap länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den även genererar nya frågor: Vad innebär det för barnen att bli dokumenterade? Hur Svenning (2009) tar också upp etiska aspekter i samband.

Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på. Få invänder nog, men hur gör man? I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolan s arbete med dokumentation Artikeln handlar om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Det är viktigt att vi pedagoger i förskolan frågar barnen om de vill vara med på foto eller bli filmad när vi ska dokumentera barnens läroprocesser. Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på. Få invänder nog, men hur gör man?

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

58-69. Nordin Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber. Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet. Det är viktigt att man tänker på vad man sätter upp och skriver ner för allmän beskådning.
Migration malmö konstmuseum

Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

av H Thelin · 2016 — Pluttra är ett digitalt pedagogiskt dokumentationsverktyg som tillhandahålls av dotter skulle få bli dokumenterad i Pluttra, enligt en liknande tabell som tabell 1.1.1. i det pedagogiska, administrativa och analyserande arbetet inom förskolan.
Jönköping bibliotek librisförskolan i deras arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Skriften är en del i skolverkets arbete med att ge förskolor stöd i att arbeta med förskolans reviderade läroplan (skolverket, 2012). Reggio Emilias sätt att aktivt arbeta med pedagogisk dokumentation gör att förskolor …

att säga nej till att bli dokumenterade och hur arbetar förskollärare för att skapa forskare nämner etiska aspekter som ett biämne men bara ett fåtal har  Vi pekade på behovet av att arbeta fram etiska perspektiv i de av att utveckla synsätt som tar i beaktande både etiska aspekter och barns rätt till Den som blir dokumenterad ska aktivt protestera för att inte bli synliggjord. I dagens forskola har dokumentation fatt en prioriterad position som arbetsmetod.

Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation [Elektronisk resurs] Lindgren, Anne-Li 1965- (författare) Sparrman, Anna 1965- (författare) Linköpings universitet Filosofiska fakulteten (utgivare) Alternativt namn: Linköping University. Faculty of Arts and Sciences

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk Vol. 1-2, p. 59-70. Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad.

uppl. Lindgren, Anne-Li & Anna, Sparrman Om att bli dokumenterad.