Casoar ADR 9 3082 90 T6 III 9 274 3 LQ28 x Cobra 24 EC ADR 3 1307 30 M6 III 3 x 3 LQ4 S2 Confidor 70 WG xx x F1 x Cougar ADR 9 3082 90 III 9 274 3 LQ28 x Decis EW 50 ADR 6.1 3352 60 M6 III 6.1 61 2 LQ19 S9 Decis Flow 2,5 ADR 9 3082 90 T6 III 9 274 3 LQ28 x Euparen Multi ADR 9 3077 90 M7 III 9 274 3 LQ27 x Falcon 460 EC ADR 8 2922 86 T7 III 8 +6

4656

UN: 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. Gebrauch hergestellt und abgepackt sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR 

Gällande bestämmelser. Bekämpningsmedel klass: 2 L. Reg.nr. 4401 Endast för  Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950). Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods  Nya UN-nummer införs. Totalvikten av ADR 2017 får användas t.o.m. 30 juni 2019 ”Fordon som uppfyller kraven i 9.7.9 i ADR för transport av explosiva  un 3082, environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. ADR 2021 › Search for UN-number 3082 Search for UN-number 3082.

  1. Applikationsspecialist sectra
  2. Magalia weather
  3. Hellner jan radetzki marcus skadeståndsrätt
  4. Fjord1 stock

B1024464 Transporting diesel and other environmentally hazardous substances (UN 3077 and UN 3082) Note: This document is mainly about diesel, but most of the information also applies to other environmentally hazardous substances classified as UN 3077 or UN 3082, UN 3082 - ADR Farligt Gods ADR-klasser Visa alla ämnen Artiklar Hämta vår app! UN 3082: Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska. Data för UN 3082, MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. UN-nummer: 3082: Namn: MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. Kommentar: Klass: 9: Klassifikation: M6: Förpackningsgrupp: III: Etiketter: 9: Farlighetsnummer: 90: Transportkategori: 3: Tunnelkod: Särbestämmelser: 274 335 375 601: Begränsad mängd: 5 L: Reducerad mängd: E1: Förpackningsinstruktioner: P001 IBC03 LP01 R001 ADR 2017 - English - - ADR BOOK. UN No Name and description Class Classification code Packing group Labels Special provisions Vid transport används UN-numret för en s.k.

ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015.

Numero Kemler: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE   Productbeschrijving. Sticker voor gevaarlijke stoffen met UN-nummer 3082, milieugevaarlijke stof, vloeistof, volgens GGVSEB / ADR, voor gebruik binnen en   Wichtig ist, dass die geforderten Angaben gemäß ADR musters die Nummer der Klasse „9“ anzugeben.

Nach § 5 der GGVSEB sind Ausnahmen vom ADR/RID/ADN nur möglich, wenn diese Heizöl (UN-Nummer 1202), schweres Heizöl (UN-Nummer 3082) sowie  

Adr nummer 3082

Insamlingsmaterial. JA. Avsättningmaterial. RS Materialnummer. 543076. EWC kod. FÄRG.

Adr nummer 3082

Related documents: INF 11 for the ADN Safety Committee in January 2011 Introduction 1. Etiquetado de bulto ADR: Disposiciones Especiales ADR - Special Provision 274 The provisions of 3.1.2.8 apply. (The text below is added to make this SP more informative) 3.1.2.8 Generic or "not otherwise specified" (N.O.S.) names 3.1.2.8.1 Generic and "not otherwise specified" proper shipping names that are assigned to special provision 274 or 318 3.1.3.1 A solution or mixture is not subject to ADR if the characteristics, properties, form or physical state of the solution or mixture are such that it does not meet the criteria, including human experience criteria, for inclusion in any class. 3.1.3.2 A solution or mixture composed of a single predominant substance mentioned by name in Ämnen och föremål vars transport enligt ADR/ADR-S är antingen förbjuden eller tillåten endast under vissa i den angivna villkor.
Vikariebank malmo

28 Jun 2019 internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las para España, el 19 de abril de 1985 (BOE número 180, de 29 de julio de 1985).

RID. : UN 3082. UN-nummeret er et 4-cifret nummer. Nummeret anbefales af Transport uden ADR bevis Kap. 1.3.
Helen strömberg umu
Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 3082, umweltgefährdender Stoff, flüssig, gemäß GGVSEB/ADR, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: 

14.2 Benämning av godset. Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. 14.1. UN-nummer. UN-nummer. : 3082  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet. Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer: 3082

UN Nr. (IMDG). 3082.

Du kan lese mer i våre bruksvilkår, der du også når som helst kan trekke tilbake samtykke. ADR-data for UN3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.