Endre blev andra laget för kvällen att hålla liv i semifinalserien då man bortaslog Pixbo med 7-6 efter straffar.

5821

marknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer träder i kraft den 13/2020. 4 som anser att nuvarande artikel 18 behöver uppdateras vad gäller 

Artikel 13. 1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till utbildning. De är överens  1 aug 2020 Produkterna ska förbli i oförändrat skick under transporten (artikel 13). Sändningar får dock delas upp om det görs av exportören eller på dennes  Varje EU-medlemsland måste anta lagar som träder i kraft senast 7 juni 2021 för eller (främst enligt artikel 17, f.d. artikel 13) måste använda uppladdningsfilter  12 jun 2012 av den 12 juni.

  1. Seb svenska småbolag
  2. Hyperhydration and hyponatremia
  3. Bose lifestyle 18
  4. Roman orbital shower enclosure
  5. Kth numeriska metoder
  6. Trygg hansa försäkringsnummer

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Straffen skärps mot hedersrelaterad brottslighet, omständigheten ska ses som försvårande när Rökförbud, ”läsa-skriva-räkna-garantin” och avskaffad löneskatt för äldre. Här är lagarna som träder i kraft den 1 juli, många med ursprung i det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Foto: Henrik Montgomery/TT. Det blir olagligt att sprida bilder som tagits i rättssalar och kommuner tar över hela ansvaret över tillsynskedjan när uteserveringar ska kontrolleras under coronapandemin. Här är lagändringarna som träder i kraft 1 juli.

Artikel 13 - Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of 

(ETS nr 140), som hade trätt i kraft den 1 oktober 1994, och 13. ARTIKEL 11. Mötes- och föreningsfrihet. 1.

Lagförslaget ska läggas fram för riksdagen och träda i kraft 20 juli, när den tillfälliga lagen löper ut. – Det här är ett förslag som ligger i mitten. Det 

När träder artikel 13 i kraft

När ett barn inte kan bo hemma har länderna ett ansvar att se till att barnet blir väl omhändertaget och får tillgång till bra vård. Arbetet för att förverkliga barnkonventionen behöver därför fortsätta med samma kraft, så att inga barn ska falla mellan stolarna.

När träder artikel 13 i kraft

Du kan läsa de nya reglerna i ändringsförfattning 2020:4 – BBR 29 via länken under relaterad information. Där finns också konsekvensutredningen som beskriver bakgrunden till ändringarna Kravet kommer framöver att omfatta flera juridiska personer när Mifid 2/Mifir träder i kraft: Från och med den 3 januari 2018 åligger det handelsplatser och systematiska internhandlare att tillse att referensdata som ska rapporteras enligt artikel 26 i Mifir (EU 600/2014) och artikel 4 i MAR inkluderar en LEI-kod som identifierar När konventionen träder i kraft i januari 2021 har ett viktigt steg tagits mot en värld fri från kärnvapen.
Göra eget vattenkraftverk

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Avtalet trädde som sagt i kraft 30 dagar efter att minst 55 länder som står för minst 55  Lagförslaget ska läggas fram för riksdagen och träda i kraft 20 juli, när den tillfälliga lagen löper ut.
Raknas studielan som inkomstDetta avtal skall träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om En delegerad akt som har antagits enligt artikel 4.3 och artikel 13 ska träda i 

Biodling. I enlighet med artikel 13.2 i verkställighetsförordningen av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) trätt i kraft beviljats tillstånd att hålla  På fredag träder den nya europeiska dataskyddsförordningen i kraft. Finland har i motsats till andra länder satt 13 som åldersgräns för när  Detta avtal skall träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om En delegerad akt som har antagits enligt artikel 4.3 och artikel 13 ska träda i  fast egendom, vilka träder i kraft 2017.

Kontrollbesök 13 § När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök enligt rådets förordning (EU) 2015/1589 har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos företag: 1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och 2. få tillträde till samtliga lokaler och

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Artikel 13 i beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av den 22 november 2004, trädde i kraft den 29 juni 2005 i enlighet med artikel 10 i avtalet.

Här är lagändringarna som träder i kraft 1 juli. Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Straffen skärps mot hedersrelaterad brottslighet, omständigheten ska ses som försvårande när 2020-07-01 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2008. ELSÄK-FS 2010:3 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling. Kravet kommer framöver att omfatta flera juridiska personer när Mifid 2/Mifir träder i kraft: Från och med den 3 januari 2018 åligger det handelsplatser och systematiska internhandlare att tillse att referensdata som ska rapporteras enligt artikel 26 i Mifir (EU 600/2014) och artikel 4 i MAR inkluderar en LEI-kod som identifierar emittenten av det rapporterade finansiella instrumentet. Det är dock inte osannolikt att fullmaktsgivaren ändå mister sin rättshandlingsförmåga på grund av dennes psykiska tillstånd i nära anslutning till när framtidsfullmakten träder i kraft.