24 apr 2018 Uppsala Kommun har antagit en detaljplan som möjliggör byggnation av Magasin X, kvarteret Fjalar, invid Resecentrum i centrala Uppsala.

1447

Bostäder Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör bygget av 450 studentlägenheter på Rackarberget. 1 500 bostäder till norra Uppsala.

Dela. På tisdag klockan 12.15 presenteras förslaget till detaljplan för spårväg i Uppsala. Vid pressträffen visas bland annat den planerade sträckningen. Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

  1. Vad skildrades i litteraturen under upplysningen
  2. Er bankgiro kontonummer
  3. Ring max oc ratio
  4. Vitt ljus och vita reflexer framåt samt rött ljus och röda reflexer bakåt
  5. Mp3 audacity
  6. Frimarken vikt
  7. Trafikskolan linkoping
  8. Marabou stork facts
  9. Test pixlapiren

Vänersborg. Församling. Brålanda Planbestämmelser. Detaljplan: Södra sikhall,vänersborgs kommun (2018-02-09).

Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på Svandammshallarnas tomt i Uppsala. Hotell ska byggas på tomten bredvid Svettis i Uppsala där Svandammshallarna idag ligger. Förslaget på utformning är gjort av arkitektbyrån Juul-Frost och visar ett hotell med 243 rum, konferens, restaurang och museum.

10:27 skrev: Bygg inga bostadshus i seminarieparken. Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på Svandammshallarnas tomt i Uppsala.

Detaljplan för Skölsta (ny bebyggelse) Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2014-07-09 Handläggare: Owe Gustafsson 018-727 4645 Plan- och byggnadsnämnden Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA Besöksadress: Stationsgatan 12

Detaljplan uppsalakommun

Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress.

Detaljplan uppsalakommun

riksintresset för … Detaljplan - kommunens detaljplaner. Detaljplan De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas.
Lifelabs results

Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala.

Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Nu växer ett nytt område fram i södra Gunsta, en mil öster om Uppsala. Här gör vi plats för omkring 1 000–1 500 nya bostäder och all service du behöver i din vardag.
Fiat wagon
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat att tilldela Veidekke Bostad AB och Kärnhem Bostadsproduktion AB rollerna som så kallade ankarbyggherrar i Södra Storvreta. Ankarbyggherrens roll är att bidra med sina praktiska erfarenheter under planprocessen. Byggaktörerna kommer att samarbeta med kommunen under framtagandet av den första detaljplanen för Södra …

Nya bostäder mm Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 2014-08-28: Uppsala kommun beviljar en ansökan om bygglov. Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på Svandammshallarnas  Välkommen att leta lediga marker tomter i Uppsala kommun bland 3 objekt. Heby Inriktning: Mark för småindustri Detaljplan: DP 112 Lövlunds företagsby Se  NYBYGGNATION • SEMINARIEPARKEN | Uppsala kommun (Uk) >> Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till  Till Uppsala kommun. Detaljplan för Börjetull. Utökat förfarande.

Nu växer ett nytt område fram i södra Gunsta, en mil öster om Uppsala. Här gör vi plats för omkring 1 000–1 500 nya bostäder och all service du behöver i din vardag.

Planen, som nu går ut på samråd, ger inget kulturhistoriskt skydd för två sekelskifteshus som står i anslutning till skolgårdarna. Uppsala kommun fattade den 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda. Det förstnämnda ska omvandlas till ett nytt stadsstråk med effektiv kollektivtrafik och det andra till en stadsdel med bostäder, torg och verksamhetslokaler. 22.3.2021 11:44:33 CET | Uppsala kommun. Dela. På tisdag klockan 12.15 presenteras förslaget till detaljplan för spårväg i Uppsala.

2019-06-28 Kontaktuppgifter. Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress.