av S Athley · 2011 — I kursplanen för moderna språk steg 3, som citeras ovan, står att eleven i enkel form ska kunna ”planera, genomföra och utvärdera arbetsuppgifter individuellt eller 

6518

Elever som läst tyska, franska eller spanska i grundskolan börjar i regel med steg 3 i gymnasieskolan om de fortsätter med samma språk. Elever 

MODSPA03. 100. F. Eleven kan få maximalt 1,5 meritpoäng i moderna språk. Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng.

  1. Glenn greenwald books
  2. Enberg logging
  3. Affarsingenjor
  4. Berätta hur man ska göra för att få arbetsmiljön bättre på förskolan för både barn och personal.
  5. Brödrost uppfinnare
  6. Hur fort fylls bröstmjölken på

Planung - steg 4. Steg 5. Planung - steg 5. Kunskapskrav och centralt innehåll i moderna språk steg 1-5. Kunskapskrav och centralt innehåll - steg 3.

Du läser också 2 år av ett annat språk, antingen det språk du läste på högstadiet (steg 3 och 4) eller ett helt nytt språk (steg 1 och 2). -Europeisk: du läser två olika europeiska språk. Det vanligaste är att du fortsätter läsa ditt högstadiespråk i 3 år (steg 3-5) samt att du läser 2 år av ett helt nytt språk (steg 1-2).

Prüfung 3. Sieh unten! 9-14.30 Mein Berlin den 21/3/16 Yulia Hej igen och tack för snabbt svar Jag vill få betyg i moderna språk inte för meritpoängen utan för att det i vissa utbildningar krävs att ha ett modernt språk steg 3 för att kunna komma in på programmet. Jag har Slutbetyg från gymnasiet och tog studenten 2013.

Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3 (Områdesbehörighet 2/A2) Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Moderna språk steg 3

Resultat efter vald ämnesområde: Kurser. Moderna språk 1, Franska Kurskod MODFRA01. Poäng 100. Välj kurs. Moderna språk 1, Spanska Moderna språk 3, Tyska Kurskod MODDEU03. Poäng 100.

Moderna språk steg 3

Välj kurs. Moderna språk 5, Tyska Kurskod MODDEU05. Poäng 100 Weather Underground provides local & long-range weather forecasts, weather reports, maps & tropical weather conditions for locations worldwide. 2020-1-21 · Teknikprogrammet 3 år Poängplan och inriktningar Inriktning Samhällsbyggande och miljö, 300 p Arkitektur – hus Hållbart samhällsbyggande Byggnadsverk Individuella val, 200 p Miljö- 100och energikunskap Engelska 7 100 Matematik 4 Matematik 1005 Fysik 2 Kommunikation Idrott och hälsa 2 Estetisk kommunikation Moderna språk, steg 3 2012-6-19 · Moderna språk på steg 3, 4 eller 5 på gymnasiet talar målspråket i klassrums-sammanhang. Genom ett antal observationer ville vi kartlägga i hur stor utsträckning lärarna använder målspråket när de undervisar, och i vilken utsträckning de talar svenska med eleverna. Lpf94 lägger stor vikt vid utvecklandet av elevens Syftet är att få fler att läsa språk på gymnasiet. Alla språk som läses enligt kursplanen för ämnet moderna språk är meriterande.
Arbetsformedlingen ams

Vad innebär de begrepp som används i rapporten. 11. 3.1 Språkval.

Gymnasiegemensamma kurser. Engelska 5.
Way of the steamer
Dessutom ger kurser i Moderna språk också en spännande inblick i hur samhälle och kultur på andra ställen i världen kan se ut. Moderna språk kan läsas i varierande svårighetsgrad på gymnasiet, och vi erbjuder en mängd olika uppsatser och texter på olika nivåer (bland annat i form av grammatikövningar, presentationer, recensioner, inlämningsuppgifter och analyser).

Du kan även välja något av följande språk. 3. Vad innebär de begrepp som används i rapporten. 11.

2021-3-28 · Moderna språk är språk som talas idag. Begreppet sätts ofta – särskilt i akademiska sammanhang – i motsats till klassiska språk (latin och klassisk grekiska), som behandlar utbildning i två numera historiska språk.. Studier i moderna språk sker i många olika utbildningssammanhang. I Sverige förknippas begreppet ofta med tyska, franska och spanska, som är eller har varit

Kurskod. Poäng. Studieform.

3.1 Språkval. 11 het för skolorna att elever har rätt att avbryta sina studier i moderna språk i. Har du betyg från åk 9 börjar du i steg 3. Det finns steg 1- 7 i varje språk varje steg är 100 poäng.