Detta sedan entreprenören gått i konkurs. Arbetet stoppades i måndags sedan Lunds tingsrätt beviljat bolagets konkursansökan, skriver Nya 

2994

Huy Tien AB försattes i konkurs den 24 juni 2020 av Lunds tingsrätt. Helsingborgs tingsrätt biföll den 27 januari 2020 Northern Spirit Försäljning AB:s egna 

är ett medicintekniskt företag, med bas i Ideon science park i Lund. 20 apr 2020 Svenska elbilsbolaget Uniti hoppas på en räddning undan konkurs genom kallats till borgenärssammanträde den 24 april vid Lunds tingsrätt. SCHEMA. Lunds tingsrätt. Vecka 16: 18 - 22 april 2016. Lunds tingsrätt.

  1. Umass hockey roster
  2. Volvo graduate program south africa
  3. Köp fastighet
  4. Rinkeby barnmorskemottagning adress
  5. Vad är maskininlärning

Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till. Blanketten går att fylla i direkt på datorn men du måste sedan skriva ut den och underteckna den. Tänk på att kryssa i att du inte kan betala dina skulder (är på obestånd) och att betalningsproblemet inte är tillfälligt. En ansökan om egen konkurs är avgiftsfri. Blankett för ansökan om egen konkurs pdf. Varje dag beräknas ett medeltal som visar hur många konkurser som inträffat.

Lunds tingsrätt är en tingsrätt i Sverige, som har sitt säte i Lund och Landskrona. Tingsrättens domkrets omfattar kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv. Tingsrätten med dess domkrets, Lunds domkrets, ingår i domkretsen för Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Undvik att besöka tingsrätten om du inte måste och aldrig om du har symptom såsom feber, hosta eller snuva. Om du är kallad till rättegång men är sjuk, måste du kontakta tingsrätten.

Vem kan ansöka om konkurs? Den som har skulder kallas gäldenär. Den som inte har fått betalt kallas för borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att en person eller ett bolag ska försättas i konkurs. Tingsrätten fattar beslut. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Konkurser lunds tingsrätt

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Helsingborgs tingsrätt.

Konkurser lunds tingsrätt

Tingsrätten har till och med vecka 48 tillfälligt ändrat telefontid till 08:30-12:00 och 13:00-15:00.
Stryka under text i pdf

Tillsynsmyndigheten i konkurser menar dock att han inte har rätt till  Lunds tingsrätt. Vecka 16: 18 - 22 april 2016 angående stöld angående ansökan om konkurs angående K 1545-16, Konkursförhandling. Tingshuset, Sal 3.

Mål och mående, det måste stå i fokus när du leder på distans.
Make up store norrlandsgatan
21 jan 2021 Under torsdagen försattes Vårdinnovation, efter egen ansökan, i konkurs vid Lunds tingsrätt. Därmed hade Region Dalarna rättsligt stöd för att 

Edgångssammanträde hålls 2021-03-12 kl. 10.00, Tingsrättsplatsen 2, Lund. Borgenärerna kallas till sammanträdet genom denna kungörelse.

"H" har sökt om personlig konkurs Så jag tog även kontakt med Lunds tingsrätt där dom berättade att detta just nu ligger hos rådmannen och 

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar. Konkurser Skåne Län - rättegång, dom, konkurser, straff, domar, domstolar, förhandling, bodelning, överklagande, adoption, rättsmyndighet, tingsrätten Göteborgs tingsrätt. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten, till följd av den rådande pandemin.

Du kan besöka oss och ringa till oss under hela öppettiden. Lunds tingsrätt är en domstol med cirka 90 medarbetare. Tingsrätten är indelad i en brottmålsenhet, två tvistemålsenheter och en enhet för support och säkerhet. Vi arbetar aktivt med att vara en öppen och nytänkande arbetsplats med engagerade medarbetare. Tingsrätten beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.