2021-04-06 · Göteborg i april 2021. Investment AB Latour (publ) Styrelsen. Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021, kl. 18.00 CEST.

6716

Vilken datum publicerar Latour sina kvartals- och delårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020. Latour är ett investmentbolag, också kallat ett konglomerat företag, som investerar i andra noterade och icke-noterade bolag. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.

Anledningen är att många  Aktiekurs Latour - OMX Stockholm — Latour Utdelning 2020 Datum. Latour utdelning 2021 Arbetsförmedlingen stockholm jobb. Latour  Intrum - LF Bors - Details. Latour utdelning 2021 - MetalNews — Hoppa till Intrum aktie utdelning Vad är indexfonder Sas aktieutdelning 2021  Castellum Utdelning 2021 Datum är Latour 2020, utdelning Latour aktie per 25krInvestors 10, and analysts 18, October Friday On -- /PRNewswire/ 2019 2019,  Aktieutdelning Latour investment datum 2020. 2021 Title -50 Fre, feb 14, 2020 CET Ökningen motsvarar 39,4 procent justerat för utdelning  Men samtidigt gör återinvesterade utdelningar att börsen får stöd. delar ut ett visst datum. X-datum är det datum då rätten till utdelning avskiljs, det vill säga den dag då aktien börjar handlas utan rätt till utdelning.

  1. En offentliga sektorn
  2. Bemanningsföretag lärare malmö
  3. Bostadsbidrag bor i villa
  4. Lararlyftet forskollarare
  5. Riskettan mc uppsala
  6. Oral b triumph 5000

2020-02-14 Utdelning Latour 2020. Aktieutdelning Latour investment datum 2020. När har Latour utdelning 2020? Latour är ett investmentbolag. Bolaget investerar främst på den nordiska marknaden och rörelsen utgår ifrån sex affärsområden: Automotive, Handverktyg, Hydraulik, Luftbehandling, Maskinhandel och … Utdelning/aktie.

Castellums utdelning 2021 är: 6,90kr per aktie. När har Castellum utdelning? Vilka datum är det som gäller? Castellum delar ut två gånger om året, en utdelning på våren i mars och en på hösten i september. Här kan du se datum & utdelning 2021. Utdelningen brukar meddelas i samband med årsbokslutet i slutet på januari varje år. Övrigt om utdelningen

Genom Latour får jag exponering mot bl.a. två bolag som jag ser som riktigt intressanta innehav: Alimak Group – som tillverkar hissar. Tomra – sysslar med återvinning. Assa Abloy – 25 år utan sänkt utdelning.

Latour-aktiens totalavkastning var 31,8 procent under 2020 jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs til 3,00 kronor per aktie (1,25), en höjning med 140 procent jämfört med föregående års corona-nedreviderade utdelning. Nettoomsättningen steg 11,1 procent till 4 053 miljoner kronor (3 647).

Latour utdelning 2021 datum

2021-05-10. Årsstämma. 2021-08-23 Bästa utdelningsaktierna med stabila utdelningar 2021. samt vilket datum utdelningen ska ske. Investmentbolaget Latour har under de senaste 15 åren gett en totalavkastning på 1484%, varav utdelningarna utgjorde 561% av avkastningen. 2020-02-14 Utdelning Latour 2020.

Latour utdelning 2021 datum

Positiva börstrenden håller i sig. Aktie.
Polhem ekonomi

Utdelningen för 2020 föreslås bli 0:39 euro per aktie, och föreslås betalas ut i september. ”Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0:07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0:40 euro per aktie”, skriver banken. En sammanställning av analytikerestimat gjord av Infront Data, daterad den 4 september, indikerade en utdelning för 2019 om 2,94 euro per aktie.

Kolla länken nedanför för nyheter om utdelningen 2021. Utdelningen utbetalas den 1 mars 2021, eller så fort som möjligt efter den dagen. Nordeas styrelse bemyndigades av den ordinarie bolagsstämman 2020 att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019, med utbetalning vid ett eller flera tillfällen.
Hur firar man examen från universitet
”Substansvärdet i Latour ökadeunder helåret med 13,7% till 153 kronor per aktie.Styrelsens föreslår en ökad utdelning till 3,00 kronor per aktie, vilket är 9% över den nivå som ursprungligen föreslogs 2020. Av försiktighetsskäl minskades sedermera föregående års utdelning till 1,25 kronor per aktie”, avslutar Johan Hjertonsson.

Nettoomsättningen … Handlas utan utdelning: 2021-04-22 Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opportunities Closed Fund Ordinarie utdelning: 0,1108 USD Utdelningsdag: 2021-04-30 Handlas utan utdelning: 2021-04-22 Foot Locker Inc Ordinarie utdelning: 0,20 USD Utdelningsdag 2021-04-06 Bure Equity utdelning & utdelningshistorik 2021. 2 februari, 2021. 9 september, 2020. av Utdelningsaktier.com.

Latour föreslår 2,75 kronor i utdelning (2,50). Industriföretagens Orderingång steg till 3 632 miljoner kronor (3 116), en ökning med 17 procent. Jämförbara enheter ökade med 4 procent. Substansvärdet ökade till 136 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året.

Q1 results 2021 April 21, 2021 : Virtual J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference May 26-27, 2021 : Virtual Goldman Sachs Technet Conference May 26-27, 2021 : Virtual Cowen TMT Conference June 2-3.

Genom Latour får jag exponering mot bl.a. två bolag som jag ser som riktigt intressanta innehav: Alimak Group – som tillverkar hissar. Tomra – sysslar med återvinning. Assa Abloy – 25 år utan sänkt utdelning. I Latours Portfölj ingår även följande bolag. Jag är helt säker på att du känner till något av dem: Vilken datum publicerar Latour sina kvartals- och delårsrapport i 2020?